Lĩnh vực hoạt động

THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

Hồ sơ thiết kế nhà xưởng sẽ do đơn vị thiết kế thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế nhà xưởng, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị...

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

Nhà xưởng là nơi trực tiếp sản xuất sản phẩm kinh doanh và là nơi làm việc của rất nhiều công nhân viên. Có thể thấy nhà xưởng quan trọng thế nào với doanh nghiệp,...

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Đối với dịch vụ tư vấn Giám sát và Quản lý, qua kinh nghiệm thực tế chúng tôi rút ra được một số tiêu chí để đánh giá một dịch vụ tư vấn và quản...