TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

CÔNG TY VINACON TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC (NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM TVTK) NHIỆM VỤ: • Triển khai thiết kế Hệ thống Cấp thoát nước cho các công trình YÊU CẦU:...

Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Thực hiện công tác quản lý và giám sát mọi công việc tại công trình trong nhiệm vụ và quyền hạn cho phép • Quản lý, giám sát, theo dõi...