Thiết kế nhà máy TMT Motor

Chủ đầu tư : Công ty TNHH TMT Thanh Hóa

Địa điểm : Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Quy mô dự án : 12,000 m²

Hợp đồng : Thiết kế nhà xưởng