Nhà máy

Nhà máy may HAMALIN

“Nhà máy may HAMALIN với quy mô xây dựng là: 27,000 m2 trên diện tích khu đất 38,600 m2 bao gồm Nhà xưởng, Nhà văn phòng, bãi để xe, khu xử lý nước thải, bể...

Nhà máy sản xuất thực phẩm Bio Medical

Nhà máy sản xuất thực phẩm Bio Medical với quy mô xây dựng là: 3,700 m2 trên diện tích khu đất 5,350 m2 bao gồm Nhà xưởng, Nhà văn phòng, bãi để xe, khu xử...

Nhà máy sản xuất tấm tấm nhựa P2M

Nhà máy sản xuất tấm ván gỗ nhựa PVC với quy mô xây dựng là: 9,700 m2 trên diện tích khu đất 13,790 m2 bao gồm Nhà xưởng, Nhà văn phòng, bãi để xe, khu...