1. Thông tin về dự án nhà máy Fareast Jewelry Viet Nam – Hàn Quốc

Địa điểm : KCN Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Fareast Jewelry Viet Nam
Tổng diện tích dự án : 13000 m2
Địa điểm : KCN Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Đơn vị thiết kế : VNCDesgin (www.ViNCDesign.com.vn)
Đơn vị thi công : Vinacon Việt Nam (www.Vinacon.pro.vn)
Thời gian thi công : 8 tháng

2. Phạm vi dịch vụ của VNCDesign

-Tư vấn ,Thiết kế kiến trúc, Cơ cấu hạ tầng, MEP, Dự toán báo giá
– Hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3. Hình ảnh dự án


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *