Dưới đây là một số hình dạng khung tiêu chuẩn thường được sử dụng nhất. Nhưng chúng tôi có thể sản xuất được những loại khung không tiêu chuẩn khác, với bất kỳ hình dạng nào theo yêu cầu khách hàng.

 Khung không cột giữa

Nhà thép không có cột chống bên trong. Độ rộng thực tế ≤ 90 m.

Khung 1 cột giữa
Nhà khung với một cột chống bên trong. Độ rộng thực tế mỗi mô đun ≤ 70 m.

 

 

Khung nhiều cột giữa

Nhà khung với nhiều hơn một cột chống bên trong. Độ rộng thực tế mỗi mô đun ≤ 70 m.


Khung nhiều mái dốc

Nhà thép có 2 khung liền nhau. Độ rộng thực tế tối đa mô đun ≤ 80 m.

 

Khung mái dốc một phía

Nhà thép không có cột chống bên trong có mái dốc về 1 phía. Độ rộng thực tế ≤ 50 m.

Hệ mái riêng

Nhà có hệ kèo thép. Độ rộng thực tế ≤ 30 m.

Gian chái

Nhà thép dốc 1 chiều có kết cấu phụ thuộc vào kết cấu khác. Độ rộng thực tế ≤ 24 m.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *