DỰ ÁN CHUNG CƯ GAMUDA HH2 TOWER THE WINGS RESIDENCE

Chủ Đầu tư: GAMUDA LAND VIETNAM LLC

Loại hình và qui mô dự án :  Dự án chung cư cao tầng

Thời gian thực hiện     :    2019

Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công các hệ thống Cơ điện.

Quy mô- diện tích: Diện tích sàn 399.800m2, diện tích phần hầm (1 hầm) 34.950m2, diện tích khối đế (5 tầng) 89.400m2, diện tích 3 khối tháp (35 tầng) 275.450m2