Thiết kế nhà xưởng Công ty TNHH may Tĩnh Lợi

Nhà máy may Tĩnh Lợi Canada được chọn vị trí xây dựng tại khu công